ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od środków transportowych Podatek od środków transportowych dla naczep i przyczep w 2012

poniedziałek, 17 października 2011 13:45

Podatek od środków transportowych dla naczep i przyczep w 2012

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w 2012 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w 2012 r. wyniosą:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

0

26,55

18

25

185,60

333,83

25

333,83

585,70

Dwie osie

12

28

219,36

323,00

28

33

639,92

886,96

33

38

886,96

1.347,30

38

1.199,08

1.773,90

Trzy osie

12

38

706,21

983,35

38

983,35

1.336,46

 

powrót Podatki Podatek od środków transportowych Podatek od środków transportowych dla naczep i przyczep w 2012

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________