ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od środków transportowych Podatek od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych w 2015

środa, 15 października 2014 11:19

Podatek od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych w 2015

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w 2015 r.

Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton (art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) w 2015 r. wyniosą:

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy +naczepa (w tonach)

Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie
12

18

0

37,29

18

25

259,78

469,81

25

31

547,73

898,94

31


1.381,13

1.894,94

Trzy osie
12

40

1.218,53

1.684,91

40


1.694,91

2.492,33

powrót Podatki Podatek od środków transportowych Podatek od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych w 2015

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________