ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od środków transportowych Artykuły w etykietach: bank
Podatek od środków transportowych

Sprawdź, kto jest podatnikiem podatku od środków transportowych, gdy pojazd jest przedmiotem zastawu.

czwartek, 19 stycznia 2012 22:50

Sprzedaż złota. Jak opodatkować?

Sprawdź, czy odpłatne zbycie złota będzie podlegać podatkowi oraz czy złoto można zaliczyć do innych rzeczy, które po półrocznym okresie używania można sprzedać nie zaliczając tej sprzedaży do źródła przychodu (tzn. nie podlega opodatkowaniu).

Opublikowane w Podatki dochodowe

Aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, banki nie muszą już spełniać warunku wyodrębnienia finansowego działalności maklerskiej w formie biura maklerskiego. Od dnia 21 października 2009 r. banki prowadzące działalność maklerską nie muszą prowadzić odrębnych ksiąg rachunkowych, ani sporządzać odrębnych sprawozdań finansowych.

Opublikowane w Rachunkowość
powrót Podatki Podatek od środków transportowych Artykuły w etykietach: bank

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________