ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od środków transportowych Artykuły w etykietach: naczepa
Podatek od środków transportowych

Sprawdź stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w 2015 r.

Sprawdź stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w 2012 r.

Sprawdź stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w 2012 r.

Sprawdź stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w 2012 r.

poniedziałek, 17 października 2011 13:46

Stawki podatku od środków transportowych w 2012

Minister Finansów określi stawki podatku od środków transportowych na 2012 r. Jest już propozycja wysokości tych stawek w projekcie nowego obwieszczenia.

czwartek, 06 października 2011 10:01

Jednorazowy odpis amortyzacyjny

Czytelnicy pytają: Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Zamierzam nabyć nową naczepę, która według KŚT jest zaliczana do rodzaju 747. W związku z tym mam pytanie, czy od takiego środka trwałego możliwe jest dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego?

Opublikowane w Podatki dochodowe
wtorek, 21 czerwca 2011 14:36

Uwaga na podatek transportowy!

Porzucenie pojazdu, bądź jego fizyczna likwidacja, np. poprzez złomowanie, brak możliwości faktycznego korzystania z zarejestrowanego środka transportowego, np. na skutek kradzieży nie zwalnia właściciela z obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych.

Konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest uzależniona od użytkowania pojazdu ani od jego fizycznego posiadania, obowiązek ten wygasa dopiero z chwilą wyrejestrowania pojazdu. Bez znaczenia będzie miał zatem fakt zutylizowania pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, czy jego kradzieży, jeżeli jego właściciel nie złoży stosownego wniosku, a właściwy organ nie wyda decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu. Tak uznał w wyroku z dnia 25 maja 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 108/10).

Podatnicy mają obowiązek sami złożyć, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklarację na podatek od środków transportowych, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

wtorek, 26 października 2010 12:19

Podatek transportowy w 2011

Są już znane stawki podatku od środków transportowych, które obowiązywać będą w 2011 r.

czwartek, 06 maja 2010 14:05

Zespół pojazdów

Opodatkowaniu nie podlega zespół pojazdów, lecz każdy ze środków transportowych, który może składać się na ten zespół. Niedopuszczalne jest traktowanie ciągnika siodłowego i przyczepy jako jednego pojazdu podlegającego opodatkowaniu. Przedmiotem podatku jest zarówno ciągnik, jak i przyczepa.

powrót Podatki Podatek od środków transportowych Artykuły w etykietach: naczepa

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________