ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od środków transportowych Artykuły w etykietach: pojazd
Podatek od środków transportowych
piątek, 05 października 2012 12:49

Reklama w pasie drogowym

Zaparkowanie pojazdu (przyczepy) w pasie drogowym drogi publicznej nie stanowi umieszczenia w tym pasie reklamy w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, jeżeli pojazd ten ze względu na swoje cechy konstrukcyjne i przeznaczenie służy innym celom, niż tylko wyłącznie reklamowe. Tak uznał w wyroku z dnia 14 sierpnia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (II SA/Gl 469/12).

Opublikowane w Inne

Sprawdź, kto jest podatnikiem podatku od środków transportowych, gdy pojazd jest przedmiotem zastawu.

Sprawdź, kto jest podatnikiem podatku od środków transportowych, gdy pojazd jest przedmiotem umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie umowy kredytu bankowego.

Sprawdź, kto jest podatnikiem podatku od środków transportowych, gdy pojazd jest przedmiotem umowy leasingu.

wtorek, 21 czerwca 2011 14:36

Uwaga na podatek transportowy!

Porzucenie pojazdu, bądź jego fizyczna likwidacja, np. poprzez złomowanie, brak możliwości faktycznego korzystania z zarejestrowanego środka transportowego, np. na skutek kradzieży nie zwalnia właściciela z obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych.

Konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest uzależniona od użytkowania pojazdu ani od jego fizycznego posiadania, obowiązek ten wygasa dopiero z chwilą wyrejestrowania pojazdu. Bez znaczenia będzie miał zatem fakt zutylizowania pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, czy jego kradzieży, jeżeli jego właściciel nie złoży stosownego wniosku, a właściwy organ nie wyda decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu. Tak uznał w wyroku z dnia 25 maja 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 108/10).

poniedziałek, 10 stycznia 2011 15:39

Nowe zasady odliczania VAT od nabycia pojazdów

Od dnia 1 stycznia 2011 r. zmieniły się zasady odliczania podatku VAT od samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu.

Usługobiorcy użytkujący pojazdy samochodowe, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze - zawartej przed dniem 1 stycznia 2011 r. – którym na dzień 31 grudnia 2010 r. przysługiwało prawo do odliczeniaodliczają VAT w całości.

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 10 stycznia 2011 15:13

Zwolnienie z VAT dostawy samochodów używanych

Od dnia 1 stycznia 2011 r. zmieniły się przepisy rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT, dotyczące zwolnienia dostaw towarów używanych, m.in. samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych.

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 25 października 2010 15:21

Akcyza od WWN samochodu osobowego

Opodatkowanie akcyzą wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego następuje w chwili jego rejestracji, nawet jeśli pojazd nie jest własnością rejestrującego. Tak uznał w wyroku z dnia 20 września 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Opublikowane w Akcyza
powrót Podatki Podatek od środków transportowych Artykuły w etykietach: pojazd

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________