ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od środków transportowych Artykuły w etykietach: zastaw
Podatek od środków transportowych

Sprawdź, kto jest podatnikiem podatku od środków transportowych, gdy pojazd jest przedmiotem zastawu.

Sprawdź, jaki jest zakres zwolnienia od podatku VAT usług polegających na przechowywaniu zastawu oraz sposób opodatkowania sprzedaży zastawionych rzeczy.

Opublikowane w VAT
powrót Podatki Podatek od środków transportowych Artykuły w etykietach: zastaw

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________