ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek rolny i leśny Stawki podatku rolnego i podatku leśnego w 2013

poniedziałek, 22 października 2012 13:50

Stawki podatku rolnego i podatku leśnego w 2013

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź stawki podatku rolnego i podatku leśnego w 2013 r.

W 2013 r. stawka podatku leśnego wyniesie 41,01 zł od 1 ha lasu (obecnie 41,07 zł za 1 ha), natomiast stawka podatku rolnego 189,65 zł od 1 ha gruntu rolnego (obecnie 185,45 zł od 1 ha). W porównaniu do stawek obowiązujących w 2012 r. nastąpił wzrost.

Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, bez względu na ich powierzchnię, podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym.

Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych to równowartość 2,5 q żyta w złotych od ha przeliczeniowego. Natomiast stawka dla gruntów rolnych niestanowiących gospodarstw rolnych tj. o powierzchni mniejszej niż 1 ha wynosi 370,90 zł od 1 ha fizycznego (równowartość 5 q żyta w złotych według średniej ceny uzyskanej przez za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy).

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy to równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% i wynosi 20,53 zł.

powrót Podatki Podatek rolny i leśny Stawki podatku rolnego i podatku leśnego w 2013

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________