ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek rolny i leśny Artykuły w etykietach: deklaracja podatkowa
Podatek rolny i leśny
środa, 04 lutego 2015 13:48

Nowe fromularze PIT 2015

W Dzienniku Ustaw z 2015 r. pod poz. 1634 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Opublikowane w Podatki dochodowe

To już pewne, w 2015 r. większość deklaracji i informacji podatkowych będzie trzeba składać w formie elektronicznej, analogicznie jak dokumenty do ZUS. W przypadku części z tych dokumentów, będzie możliwe składanie w postaci papierowej, ale w tym przypadku zmieni się termin ich przekazania do urzędu skarbowego.

Opublikowane w Podatki dochodowe
wtorek, 14 października 2014 16:09

Nowy formularz SD-Z2

Opublikowano nowy wzór deklaracji o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowyc SD-Z2, który zaczyna obowiązywać od dnia 24 października 2014 r.

Komisja Europejska planuje wprowadzić jedną standardową deklarację VAT w celu ograniczenia biurokracji.

Opublikowane w VAT
środa, 27 marca 2013 14:35

Nowe wzory deklaracji VAT

Od dnia 1 kwietnia 2013 r. obowiązują nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług. Są to VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M.

Opublikowane w VAT

Od dnia 1 kwietnia 2013 r. obowiązują nowe formularze dotyczący nabycia lub dostawy wewnątrzwspólnotowej nowego środka transportu.

Opublikowane w VAT

Z dniem 1 kwietnia 2013 r. wejdzie w życie nowa deklaracja podatkowa dotycząca podatników świadczących usługi taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem.

Opublikowane w VAT

Jeżeli las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Opublikowane w Podatek rolny i leśny

Sprawdź, do kiedy należy złożyć deklarację na podatek rolny i leśny.

Opublikowane w Podatek rolny i leśny
czwartek, 10 stycznia 2013 20:55

Do kiedy należy złożyć CIT?

Sprawdź najważniejsze terminy dotyczace podatników CIT.

Opublikowane w Podatki dochodowe
Strona 1 z 4
powrót Podatki Podatek rolny i leśny Artykuły w etykietach: deklaracja podatkowa

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________