ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek rolny i leśny Artykuły w etykietach: zapłata podatku
Podatek rolny i leśny
piątek, 27 grudnia 2013 16:38

Będą zmiany w Ordynacji podatkowej

Ministerstwo Finansów skierowało do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Zmiany są zarówno pozytywne jak i negatywne dla podatników.

Opublikowane w Inne

Jeżeli las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Opublikowane w Podatek rolny i leśny

Po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego urząd skarbowy nie może go już sprawdzać. Tak brzmi wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 października 2012 r. (II FSK 523/11).

Opublikowane w Inne

Spadkobierca podatnika nie ma obowiązku uregulowania jego długów podatkowych, zanim zostanie wydana decyzja organu podatkowego w tej sprawie. Jeśli jednak spadkobierca zapłaci dobrowolnie zaległy podatek spadkodawcy bez decyzji organu, to spłacony podatek nie pomniejszy podatku od rzeczy nabytych w spadku.

Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 lutego 2012 r. (II FSK 1653/10).

Od dnia 24 października 2011 r. podatki oraz składki ZUS można zapłacić w okienku kasowym.

Opublikowane w Inne

Od dnia 1 stycznia 2012 r. będzie obowiązywał dłuższy termin dla składania deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wpłatę podatku za styczeń.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Wydłużeniu ulegnie termin do złożenia deklaracji i zapłaty podatku od nieruchomości dla osób prawnych. Istotne zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wprowadza ustawa tzw. deregulacyjna.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

W dniu 4 listopada 2010 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu dotyczące nałożenia na komorników sądowych obowiązku zapłaty podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika (P 44/07).

Opublikowane w VAT

W dniu 4 listopada 2010 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu dotyczące nałożenia na komorników sądowych obowiązku zapłaty VAT od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika (P 44/07).

Opublikowane w VAT
wtorek, 28 września 2010 18:54

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Opublikowane w Podatek rolny i leśny
Strona 1 z 2
powrót Podatki Podatek rolny i leśny Artykuły w etykietach: zapłata podatku

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________