ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe
Podatki dochodowe
Podatki dochodowe

piątek, 07 listopada 2014 15:32

MF opracuje nowy wzór formularza PIT-16Z

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Od 1 stycznia 2015 r. podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej złożą deklaracje drogą elektroniczną na nowych formularzach.

czwartek, 06 listopada 2014 20:06

Sprzedaż bezpośrednia żywności podczas imprez masowych

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Minister Finansów wypowiedział się w sprawie opodatkowania sprzedaży bezpośredniej żywności podczas imprez masowych.

To już pewne, w 2015 r. większość deklaracji i informacji podatkowych będzie trzeba składać w formie elektronicznej, analogicznie jak dokumenty do ZUS. W przypadku części z tych dokumentów, będzie możliwe składanie w postaci papierowej, ale w tym przypadku zmieni się termin ich przekazania do urzędu skarbowego.

piątek, 31 października 2014 13:02

Nowe zwolnienia w podatku dochodowym od 2015

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W podatku dochodowym od 1 stycznia 2015 r. pojawią się dwa nowe zwolnienia, które wprowadza ustawa z dnia 23 października 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.

czwartek, 23 października 2014 14:48

Sejm podwyższył kwoty ulgi na dzieci

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Sejm uchwali zmiany w wysokości ulgi prorodzinnej. Korzystnie wzrosła wysokość ulgi na trzecie i kolejne dziecko. Rodzice, którzy obecnie płacą zbyt niski podatek, by odliczyć pełną kwotę ulgi otrzymają zwrot kwoty stanowiącej różnicę między przysługującym pełnym odliczeniem, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Nowe wysokości ulg będą już dotyczyć zeznania za 2014 r.

wtorek, 21 października 2014 12:47

Opodatkowanie działalności uczniowskich klubów sportowych

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Według odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację nr 26441 w sprawie opodatkowania działalności uczniowskich klubów sportowych, na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów można uznać uczniowski klub sportowy jest jedną z form organizacyjnych prowadzenia w szczególności działalności oświatowej w zakresie kultury fizycznej i sportu, która jest zwolniona od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Strona 4 z 63
powrót Podatki Podatki dochodowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________