ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe
Podatki dochodowe
Podatki dochodowe

piątek, 17 października 2014 02:38

Formularz CIT-8/O. Kto wypełnia?

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Pytanie: Jak prawidłowo wypełnić formularz załącznika CIT-8/O w przypadku stowarzyszenia o statusie OPP, ale prowadzącego działalność gospodarczą, które przeznacza zysk na cele statutowe?

czwartek, 16 października 2014 17:00

Zawieszenie działalności a samochód osobowy

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Pytanie: Czy pomimo zawieszenia działalności należy skorygować odliczony podatek w razie sprzedaży samochodu nabytego do działalności? Czy należy wykazać przychód z działalności gospodarczej pochodzący ze sprzedaży pojazdu oraz dochód (przychód pomniejszony o niezamortyzowaną część wartości początkowej środka trwałego)? Czy trzeba dokonać korekty VAT?

czwartek, 16 października 2014 14:55

Odpisy amortyzacyjne jako KUP

Napisane przez Marian Szałucki

Pytanie: Od kiedy można zacząć amortyzację?

W dniu 31.12.2014 r. zostanie oddany do używania system sterowania, którego testowanie u potencjalnych klientów rozpoczęto w ubiegłym roku. Pierwsze przychody są planowane w pierwszym półroczu 2015 r. Czy odpisy amortyzacyjne będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?

czwartek, 16 października 2014 11:55

Nieodpłatne używanie pojazdów pracodawcy przez pracowników

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Pytanie: Czy pracownicy, którzy nieodpłatnie używają do celów prywatnych samochodów pracodawcy (własnych oraz przez niego wynajmowanych do działalności) mają przychód z tego tytułu?

Pracodawca w przypadku używania pojazdów wynajmowanych do przychodów pracownika ze świadczeń w naturze dolicza 8% z wartości z faktury za najem wraz z kosztami eksploatacyjnymi. Jak postąpić w przypadku własnych pojazdów, które są już zamortyzowane?  Jaką wartość świadczenia w naturze przyjąć do opodatkowanie u pracowników?

środa, 15 października 2014 12:13

Stanowisko MF w sprawie kwoty wolnej od podatku

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Ministerstwo Finansów opublikowało swoje stanowisko w związku z zaskarżeniem przez Rzecznika Praw Obywatelskich wysokości kwoty wolnej od podatku do Trybunału Konstytucyjnego.

W dniu 3 października 2014 r. została opublikowana nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1328). Do ustaw o podatku dochodowym wprowadzono nowe regulacje dotyczące opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).

Strona 5 z 63
powrót Podatki Podatki dochodowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________