ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe
Podatki dochodowe
Podatki dochodowe

Pytanie: Czy usługi świadczone przez podmiot z USA podlegają podatkowi u źródła w Polsce? Czy potrzebny jest certyfikat rezydencji podatkowej podmiotu świadczącego usługę z USA?

Spółka zakupuje u kontrahenta z USA usługę polegającą na administrowaniu jej stroną internetową. Płatności za usługę przekazywane są na rzecz nierezydenta.

czwartek, 09 października 2014 11:26

Sprzedaż samochodu po likwidacji działalności gospodarczej

Napisane przez Marian Szałucki

Pytanie: Co zrobić z samochodem, po likwidacji działalności gospodarczej?

Osoba fizyczna będąca podatnikiem VAT, która rozlicza się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych, we wrześniu 2009 r. kupiła samochód osobowy na fakturę VAT marża za kwotę 10.000 zł. W grudniu 2013 r. podjęła decyzję o likwidacji działalności, a we wrześniu 2014 r. sprzedała samochód na umowę kupna-sprzedaży. W związku z tym powstaje pytanie w jaki sposób należy  teraz rozliczyć podatek od tej transakcji?

Rzecznik Praw Obywatelskich na konferencji prasowej, poinformował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności jednego z artykułów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Chodzi o art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym podatek dochodowy, co do zasady, pobiera się od podstawy jego obliczenia według skali podatkowej, którą stanowi dochód po odliczeniu wskazanych w ustawie kwot.

środa, 03 września 2014 15:02

Najem budynku i placu na rzecz spółki z o.o.

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Pytanie: Jak powinien się rozliczać małżonek wynajmujący nieruchomość stanowiącą współwłasność majątkową małżeńską? Czy drugi z małżonków ma obowiązek zapłaty podatku? Czy spółka, która wynajmuje od małżonków nieruchomość uzyskuje przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń?

Małżonkowie, każdy odrębnie, prowadzą indywidualną działalność gospodarczą. Na działce stanowiącą ich współwłasność, jedno z nich w ramach własnej działalności postawiło budynek handlowy oraz utwardziło plac związany z tym budynkiem. Budynek i plac wynajęła spółka z o.o. utworzona przez oboje małżonków, w zamian za czynsz oraz zwrot kosztów podatku od nieruchomości. Kwota należności czynszowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowy oraz podatkiem VAT po stronie współmałżonka wynajmującego. Podatek od nieruchomości  płaci spółka z o.o.

 

czwartek, 28 sierpnia 2014 12:40

Dywidenda dla obywatela Niemiec

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Pytanie: Gdzie należy rozliczyć się z podatku dochodowego z tytułu umowy o pracę i dywidend?

Obywatel niemiecki jest udziałowcem w polskich spółkach, od których otrzymuje dywidendę. Ponadto jest zatrudniony na umowę pracę w jednej z nich, w związku z czym otrzymał PIT-11.

 

czwartek, 03 kwietnia 2014 13:17

Kto może skorzystac z ulgi na nowe technologie?

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Pytanie: Jak skorzystać z ulgi podatkowej na nowe technologie i odliczyć wydatki poniesione na system informatyczny w roku 2012 i 2013?

Spółka posiada od 2010 r. zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, w której wybudowała nową fabrykę (2011-2014). Czy w związku z art. 18b ust 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych można skorzystać z ulgi na nowe technologie i od kiedy można mówić o zaczęciu prowadzenia działalności w SSE (faza inwestycyjna)?

Strona 6 z 63
powrót Podatki Podatki dochodowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________