ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe
Podatki dochodowe
Podatki dochodowe

czwartek, 02 stycznia 2014 17:34

Rekompensata za użytkowanie gruntu pod farmę wiatrową

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Świadczenia stanowiące rekompensatę za korzystanie przez spółkę z wydzierżawianych od rolników gruntów pod budowę farmy wiatrowej nie są odszkodowaniem i nie korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013 r. (ILPB1/415-1015/13-2/AMN).

W dniu 28 stycznia 2013 r. Minister Finansów wydał interpretację indywidualną, w której stwierdził, że w przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma data nabycia tej nieruchomości i forma prawna jej nabycia.

czwartek, 19 grudnia 2013 16:35

Status małego podatnika w 2014

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Sprawdź limit dla małego podatnika w 2014 r.

W interpretacji indywidualnej (pismo z dnia 24 września 2013 r., ITPB1/415-716/13/DP) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał, że dochód z tytułu udostępniania powierzchni reklamowej w aplikacji mobilnej stanowiącej własność podatnika kwalifikuje się do przychodów z innych źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz że podatek dochodowy może odprowadzić przy składaniu rocznej deklaracji podatkowej.

środa, 11 grudnia 2013 16:31

Najem na krótkie okresy to nie najem prywatny

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W wyroku z dnia 16 października 2013 r.WSA w Szczecinie orzekł, że wynajem mieszkania zakupionego do majątku prywatnego, na krótkie okresy czasu nie może być opodatkowany 8,5 proc. stawką ryczałtu ewidencjonowanego.

wtorek, 10 grudnia 2013 16:30

Odliczenia z tytułu wydatków mieszkaniowych w 2014

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W 2014 roku wysokość kwoty stanowiącej podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń od podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe nie będzie mogła przekroczyć 325.990 złotych.

Strona 7 z 63
powrót Podatki Podatki dochodowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________