ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe
Podatki dochodowe
Podatki dochodowe

To nie żart! W dniu 31 marca 2010 r. w Dzienniku Ustaw nr 51, poz. 307 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

środa, 07 kwietnia 2010 18:22

Ulga internetowa. Dokumentowanie

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej z ulgi internetowej korzystają po zakończeniu roku w zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-37, do których należy dołączyć informację o odliczeniach PIT/O.

środa, 07 kwietnia 2010 18:21

1% na organizację pożytku publicznego

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W zeznaniu podatkowym podatnik możne podać dane identyfikacyjne tylko 1 organizacji pożytku publicznego. Dotyczy to zarówno zeznań podatkowych, w których podatnik opodatkowuje swoje dochody indywidualnie, jak i zeznań, w których małżonkowie wnioskują o łączne opodatkowanie ich dochodów.

Ustanie wspólności w jakimkolwiek okresie roku podatkowego skutkuje brakiem prawa do wspólnego opodatkowania.

wtorek, 06 kwietnia 2010 18:13

Straty grupy producentów rolnych

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Grupy producentów rolnych korzystają z dodatkowych środków finansowych uzyskanych ze zwolnienia od podatku dochodowego. Zwolnienie polega na tym, iż wolny od podatku jest dochód grupy producentów rolnych pochodzący ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków – w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim następującym, m.in. na zakup środków produkcji przekazanych członkom.

środa, 07 kwietnia 2010 17:58

Co to jest know-how?

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Termin know-how oznacza zdolność, wiedzę lub umiejętność uzyskania określonego rezultatu lub prowadzenia jakiejś działalności. Know-how składa się z wiadomości i doświadczeń o charakterze technicznym, administracyjnym, finansowym albo innego rodzaju, nadających się do stosowania w pracy przedsiębiorstwa lub do wykonywania zawodu.

Strona 63 z 63
powrót Podatki Podatki dochodowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________