ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe
Podatki dochodowe
Podatki dochodowe

piątek, 06 września 2013 12:48

Mały podatnik w 2014

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Sprawdź wysokość limitów podatkowych w 2014 r.

czwartek, 05 września 2013 12:47

Jednorazowa amortyzacja w 2014

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Sprawdź limit dla jednorazowej amortyzacji w 2014 r.

Obecnie dochody spółek nieposiadających osobowości prawnej, w szczególności chodzi o spółkę komandytową (SK) i komandytowo-akcyjną (SKA) nie podlegają opodatkowaniu na poziomie spółki (spółki te są transparentne podatkowo).

Od 2014 r. zmienią się zasady zaliczania odsetek w koszty uzyskania przychodu. Obecnie tylko odsetki skapitalizowane lub wypłacone stanowią koszty uzyskania przychodów. Obowiązuje zasada kasowa. Są jednak ograniczenia wynikające z przepisów dotyczących tzw. cienkiej kapitalizacji, gdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest finansowany z pożyczek.

poniedziałek, 26 sierpnia 2013 18:19

Zmiana umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Słowacją

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W dniu 1 sierpnia 2013 r. podpisany został Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r.

wtorek, 20 sierpnia 2013 15:12

Podatek od dochodów nieujawnionych niekonstytucyjny!

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Podatek od dochodów nieujawnionych stanowi nadzwyczajną reakcję ustawodawcy na zjawisko zatajania uzyskiwanych przez podatnika przychodów, a wysoka stawka tego podatku pełni dwie funkcje: rekompensacyjną i prewencyjną. Umożliwia ona bowiem odzyskanie przez państwo podatku nieuiszczonego na zasadach ogólnych i należnych odsetek za zwłokę oraz pokrycie kosztów prowadzonych postępowań. Poza tym ma zniechęcać do oszustw podatkowych. Jednakże...

Strona 9 z 63
powrót Podatki Podatki dochodowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________