ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe MF nie pobierze podatku dochodowego

wtorek, 27 września 2011 13:45

MF nie pobierze podatku dochodowego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Minister Finansów zaniechał poboru podatku od niektórych dochodów uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych w okresie od dnia 11 lutego do dnia 31 grudnia 2011 r. (rozporządzenie z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. nr 201, poz. 1186).

Podatek nie zostanie pobrany od dochodów uzyskanych przez podatników mających miejsce zamieszkania siedzibę ub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Rzeczypospolitej Polskiej. Polskiej z tytułu nieodpłatnego nabycia:

  1. środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym uzyskanych informacji w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
  2. prawa do używania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym uzyskanych informacji w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), na podstawie umowy użyczenia lub umowy o podobnym charakterze,
  3. usług szkoleniowych,
    - w następstwie wykonania umowy offsetowej z dnia 11 lutego 2011 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej a Honeywell Regelsysteme GmbH związanej z dostawą systemu nawigacji lądowej INS do kołowego transportera opancerzonego w związku z dostawą kołowych transporterów opancerzonych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaniechanie dotyczy również podatników mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku nieodpłatnego nabycia wartości, praw lub usług określonych w ust. 1, od podatników, o których mowa w tym przepisie, lub za ich pośrednictwem

Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów uzyskanych z tytułu nieodpłatnego nabycia wartości, praw lub usług, o których mowa w tym przepisie, pozostających w związku z produkcją lub handlem bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, pod warunkiem że produkty te zostaną przeznaczone wyłącznie na cele wojskowe.

 

powrót Podatki Podatki dochodowe MF nie pobierze podatku dochodowego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________