ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Prace budowlane prowadzone wewnątrz obiektu budowlanego

piątek, 07 maja 2010 16:31

Prace budowlane prowadzone wewnątrz obiektu budowlanego

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Spółka z o.o. buduje narzędziownię w istniejącej już hali produkcyjnej, w związku z czym ponosi koszty związane z tym koszty. Aktualnie poniesione zostały już koszty remontowo-budowlane oraz koszty zakupu materiałów (gwoździe, pędzle malarskie, przewody itp.).

Czy o koszty wykonanych robót należy zwiększyć wartość początkową budynku hali? Do jakiej grupy środków należy zaliczyć narzędziownię, czy ma być odrębnym środkiem trwałym?

Ekspertax odpowiada: Jeżeli w obiekcie budowlanym (budynki, budowle) prowadzone są roboty budowlane (budowlano-montażowe), w wyniku czego zmienia się kształt substancji budowlanej, to nadal mamy do czynienia z tym samym obiektem, który w wyniku tych robót uległ w określonym stopniu modyfikacji.

 

Budowa narzędziowni w istniejącej hali produkcyjnej to ulepszanie obiektu budowlanego. Za takowe bowiem uznaje się roboty związane z przebudową, rozbudową, adaptacją lub modernizacją, których koszty poniesione z danym roku podatkowych przekroczą kwotę 3.500 zł (netto), w wyniku czego wzrasta wartość użytkowa samego obiektu budowlanego w stosunku do wartości użytkowej z dnia przyjęcia obiektu do używania.

Wartość użytkowa mierzona jest w szczególności: okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych z wykorzystaniem ulepszonego środka trwałego, czy też wreszcie kosztami jego eksploatacji. Wymienione przejawy ulepszenia stanowią jedynie przykładowe wyliczenie (tzw. katalog otwarty).

Oznacza to, że prace budowlane prowadzone wewnątrz obiektu budowlanego nigdy nie prowadzą do powstania odrębnego obiektu budowlanego.

Zatem mamy do czynienia z przebudową hali produkcyjnej, w wyniku czego powstaje w niej narzędziownia jako wewnętrzny element obiektu budowlanego. Z tego względu narzędziownia nie będzie stanowiła odrębnego środka trwałego, natomiast związane z jej budową koszty zwiększą jedynie wartość początkową hali produkcyjnej jako środka trwałego zaliczanego wg KŚT do grupy 1, rodzaj 101.

Podstawa prawna:
· art. 16a ust. 1 pkt 1, art. 16g ust. 1, ust. 13 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz 654 ze zm.),
· rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. nr 112, poz. 1317) – grupa 1, rodzaj 101,
· rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów budowlanych (Dz.U. nr 112, poz. 1316 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki Podatki dochodowe Prace budowlane prowadzone wewnątrz obiektu budowlanego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________