ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Majątkowa wspólność małżeńska. Wspólne rozliczenie małżonków

środa, 07 kwietnia 2010 18:15

Majątkowa wspólność małżeńska. Wspólne rozliczenie małżonków

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ustanie wspólności w jakimkolwiek okresie roku podatkowego skutkuje brakiem prawa do wspólnego opodatkowania.

Oznacza to, że małżonkowie nie mogą skorzystać ze wspólnego opodatkowania:

 

 

  1. w razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, czyli zawarcia w trakcie roku podatkowego tzw. intercyzy,
  2. w razie ustania wspólności majątkowej z mocy prawa, np. w przypadku orzeczenia przez sąd separacji pomiędzy małżonkami,
  3. jeżeli w tym samym roku podatkowym, w którym wspólność ustała, małżonkowie rozwiążą umowę ustanawiającą rozdzielność majątkową lub na zgodne ich żądanie sąd orzeknie o zniesieniu separacji,
  4. w razie ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków, wówczas bowiem rozdzielność majątkowa powstaje z mocy prawa,
  5. w razie ogłoszenia upadłości jednego z małżonków (z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa),
  6. w razie uchylenia ubezwłasnowolnienia, a także umorzenia, ukończenia lub uchylenia postępowania upadłościowego, wtedy bowiem między małżonkami powstaje ustawowy ustrój majątkowy.
powrót Podatki Podatki dochodowe Majątkowa wspólność małżeńska. Wspólne rozliczenie małżonków

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________