ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Nieodpłatnie udzielone gwarancje i poręczenia powodują przychód

środa, 16 listopada 2011 11:56

Nieodpłatnie udzielone gwarancje i poręczenia powodują przychód

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Nieodpłatnie udzielone gwarancje i poręczenia na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych, pomiędzy podmiotami powiązanymi stanowią przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

Tak uznał Minister Finansów, zmieniając interpretację indywidualną w dniu 13 października 2011 r.

Minister Finansów uchylił wcześniej wydaną interpretację indywidualną, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 11 lutego 2010 r. (IPPB3/423-871/09-4/AG), przyznał podatniczce rację, gdy twierdziła ona, że udzielone przez podmioty powiązane kapitałowo poręczenia i gwarancje oraz przystąpienie do długu z tytułu zaciągniętego kredytu nie są nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka wskazała, iż jej stanowisko zgodne jest z linią orzecznictwa sądowego w sporach między organami podatkowymi i podatnikami. Sądy powołują się na orzeczenie NSA z 10 maja 2006 r. (II FSK 313/06), zgodnie z którym nieodpłatnym świadczeniem jest świadczenie, którego następstwem jest uzyskanie korzyści przez jeden podmiot kosztem drugiego. Spółka nie uzyska jednak żadnych konkretnych finansowych korzyści kosztem podmiotów udzielających poręczenia, gwarancji względnie przystępujących solidarnie ze spółką do długu z tytułu zaciągniętego kredytu.

Minister Finansów nie zgodził się jednak z tym stanowiskiem. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodem jest w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Pomimo, iż ww. ustawa nie definiuje pojęcia nieodpłatnego świadczenia, to zgodnie z uchwałą NSA z dnia 18 listopada 2002 r., FPS 9/02 pojęcie to ma "szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy".

Podobne stanowisko przedstawione zostało w uchwale z dnia 16 października 2006 r., II FPS 1/06 - Naczelny Sąd Administracyjny w składzie powiększonym.

W obu ww. uchwałach NSA wskazano, iż nieodpłatność powinna być rozumiana jako "niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy".

Również zgodnie z najnowszą linią orzeczniczą NSA po stronie podmiotu otrzymującego gwarancję, poręczenie powstaje przysporzenie, a zatem nieodpłatne udzielenie gwarancji lub poręczenia prowadzi do powstania nieodpłatnego świadczenia (wyroki: z dnia 12 grudnia 2008 r., II FSK 1361/07; z dnia 9 grudnia 2009 r., II FSK 1156/08 oraz z dnia 26 stycznia 2010 r.,II FSK 1417/08). We wspomnianych wyrokach NSA nie odwoływał się do profesjonalnego prowadzenia działalności przez podmiot udzielający poręczenia, gwarancji, co oznacza, iż fakt ten nie wpływa na możliwość zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przypadku, gdy poręczenie, gwarancja jest udzielana pomiędzy podmiotami powiązanymi może być także zastosowany art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Mając powyższe na uwadze, w szczególności orzecznictwo NSA w zakresie traktowania udzielania nieodpłatnych gwarancji i poręczeń na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych, Minister Finansów stwierdził, iż ww. świadczenia udzielane pomiędzy podmiotami powiązanymi stanowią przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

powrót Podatki Podatki dochodowe Nieodpłatnie udzielone gwarancje i poręczenia powodują przychód

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________