1% na organizację pożytku publicznego
 

ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe 1% na organizację pożytku publicznego

środa, 07 kwietnia 2010 18:21

1% na organizację pożytku publicznego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W zeznaniu podatkowym podatnik możne podać dane identyfikacyjne tylko 1 organizacji pożytku publicznego. Dotyczy to zarówno zeznań podatkowych, w których podatnik opodatkowuje swoje dochody indywidualnie, jak i zeznań, w których małżonkowie wnioskują o łączne opodatkowanie ich dochodów.

Jeżeli podatnik składa więcej niż jedno zeznanie podatkowe, to w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Zadeklarowana we wniosku kwota na rzecz organizacji pożytku publicznego nie może przekroczyć 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego złożonego do dnia 30 kwietnia albo z jego korekty złożonej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

 

W praktyce oznacza to, że podatnik może zadeklarować na rzecz organizacji pożytku publicznego kwotę maksymalną (odpowiadającą limitowi), jak i kwotę niższą, jeżeli taka jest jego wola.

powrót Podatki Podatki dochodowe 1% na organizację pożytku publicznego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________