Ulga internetowa. Dokumentowanie
 

ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Ulga internetowa. Dokumentowanie

środa, 07 kwietnia 2010 18:22

Ulga internetowa. Dokumentowanie

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej z ulgi internetowej korzystają po zakończeniu roku w zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-37, do których należy dołączyć informację o odliczeniach PIT/O.

Dokumentem stwierdzającym poniesienie wydatku w danym roku podatkowym jest faktura VAT wystawiona na imię podatnika. Dokumentem, jest także wydruk potwierdzenia przelewu elektronicznego z tytułu opłacenia tych faktur.

 

 

Bez względu na formę faktur VAT, jak też sposób ich opłacenia, tj. niezależnie od tego czy faktura ma formę papierową czy elektroniczną oraz czy zapłaty należności dokonano przekazem pocztowym czy np. przelewem elektronicznym, na żądanie organu podatkowego podatnik jest obowiązany przedstawić dowody poniesienia wydatku.

Dokumenty stwierdzające poniesienie wydatku w danym roku podatkowym muszą być w posiadaniu podatnika w momencie składania tego zeznania podatkowego. Dokonując odliczenia, podatnik musi dysponować dowodem uprawniającym go do odliczenia poniesionego wydatku, a dowód ten musi spełniać wymogi przewidziane w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

powrót Podatki Podatki dochodowe Ulga internetowa. Dokumentowanie

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________