ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Odszkodowania z ugody między deweloperem a klientami

środa, 06 czerwca 2012 16:52

Odszkodowania z ugody między deweloperem a klientami

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Rekompensaty (odszkodowania) wypłacone przez dewelopera nabywcom lokali, zarówno tych na wykonanie napraw wad i usterek, usunięcie skutków zalania jak również w postaci pokrycia części kosztów aktu notarialnego, stanowią przychód po stronie osób je otrzymujących. W konsekwencji deweloper ma obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.

Spółka deweloperska zajmująca się sprzedażą lokali, sprzedała lokale, które uległy zalaniu, stąd wystąpiły w nich wady i usterki. Na podstawie zawartego porozumienia spółka zobowiązała się do naprawienia szkody we własnym zakresie, bądź pokrycia kosztów usunięcia przez nabywcę lub podmioty przez niego wskazane.

Ustalenie wysokości rekompensaty nastąpiło na podstawie sporządzonego przez strony kosztorysu. Kwota wydatkowanych środków tytułem rekompensat za usunięcie wad, usterek, skutków zalania stanowiła równowartość faktycznie poniesionych przez nabywcę kosztów. Zwrot kosztów usunięcia wad i usterek, skutków zalania nie następuje z tytułu udzielonej rękojmi.

Zdarzały się przypadki gdy spółka w ramach rekompensaty uczestniczyła w kosztach umowy przyrzeczonej - umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego - pokrywając jej równowartość w zakresie kosztów notarialnych do określonej kwoty (do wysokości poniesionych kosztów napraw wad, usterek, skutków zalania) z wyłączeniem kosztów opłaty sądowej związanej z zawarciem umowy przyrzeczonej sprzedaży w formie aktu notarialnego, do poniesienia których zobowiązany był nabywca.

Spółka miała wątpliwości, czy rekompensaty (odszkodowania) również w postaci pokrycia części kosztów aktu notarialnego tytułem zwrotu kosztów usunięcia wad i usterek wynikających również z zalania sprzedawanych lokali stanowią przychód po stronie osób je otrzymujących, a w konsekwencji czy istnieje po stronie spółki obowiązek wystawiania PIT-8C dla nabywców.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej uznał, że spółka powinna wystawić PIT-8C z tytułu wypłaconych odszkodowań (ILPB1/415-385/11/12-S/AA).

powrót Podatki Podatki dochodowe Odszkodowania z ugody między deweloperem a klientami

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________