ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Stratę podatkową będzie można rozliczyć jednorazowo!

środa, 13 czerwca 2012 18:48

Stratę podatkową będzie można rozliczyć jednorazowo!

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Możliwość jednorazowego rozliczenia całej straty w roku podatkowym, taką rewolucyjną zmianę przygotowało Ministerstwo Gospodarki. Obecnie przepisy podatkowe pozwalają rozliczyć wygenerowaną stratę w ciągu 5 kolejnych lat podatkowych, nie więcej niż 50% jednorazowo.

Żadne z ustawodawstw unijnych nie przewiduje takich restrykcji, zatem Ministerstwo Gospodarki, chcąc podwyższyć konkurencyjność polskiej gospodarki planuje taką zmianę.

Możliwość rozliczenia starty podatkowej przewiduje ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce znajduje się w konsultacjach międzyresortowych. Zmiany ww. przepisów mogłyby wejść w życie wod początku 2013 r.

 

powrót Podatki Podatki dochodowe Stratę podatkową będzie można rozliczyć jednorazowo!

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________