ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Reprezentacja. Jakie działalnia podatnika stanowią reprezentację?

poniedziałek, 20 sierpnia 2012 15:02

Reprezentacja. Jakie działalnia podatnika stanowią reprezentację?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Jakie działania podatnika oznaczają reprezentację?

Ustawodawca nie zdefiniował w ustawach podatkowych terminu reprezentacja, wobec czego, należy odwołać się do jego znaczenia, ustalonego w oparciu o wykładnię językową. Pojęcie"reprezentacja" na gruncie prawa podatkowego oznacza działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika, ułatwiającego zawarcie umowy lub stworzenie korzystnych warunków jej zawarcia, nawiązanie współpracy, utrzymywanie dobrych relacji.

Wydatki na reprezentację to koszty, jakie ponosi podatnik w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenia swojej zasobności, profesjonalizmu, powodujące korzystne postrzeganie przedsiębiorcy przez osoby zewnętrzne.

Tak w wyroku z dnia 27 czerwca 2012 r. wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (I SA/Kr 471/12). 

powrót Podatki Podatki dochodowe Reprezentacja. Jakie działalnia podatnika stanowią reprezentację?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________