ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Odsetki z lokat bankowych spółki komandytowej

poniedziałek, 20 sierpnia 2012 15:38

Odsetki z lokat bankowych spółki komandytowej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Odsetki z lokat bankowych zakładanych przez spółkę komandytową stanowią przychód z kapitałów pieniężnych, nie są natomiast przychodem z działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika w ramach spółki. Tak stwierdził w wyroku z dnia 1 sierpnia 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II FSK 2644/10).

Organy podatkowe uznały, że zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 5 oraz art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą być tylko odsetki z takich rachunków bankowych, które utrzymywane są w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Odsetki od środków zgromadzonych na pozostałych rachunkach (w tym lokatach bankowych), stanowić będą zawsze przychód z kapitałów pieniężnych.

Organy podatkowe wskazały, że za rachunki bankowe związane z wykonywaną działalnością gospodarczą uznać należy takie rachunki, za pośrednictwem których przyjmowane są i z których dokonywane są wszelkiego rodzaju płatności. Zatem za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej można uznać jedynie te odsetki, które uzyskiwane są z tytułu przetrzymywania środków pieniężnych na tych rachunkach.

Natomiast wolne środki pieniężne przechowywane na lokatach bankowych nie stanowią środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. W konsekwencji odsetki od takich lokat stanowią przychód z kapitałów pieniężnych.

Rachunków utworzonych dla lokowania wolnych środków pieniężnych, podatnika, bądź spółki osobowej, której będzie wspólnikiem, nie można bowiem utożsamiać z rachunkami utrzymywanymi w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Lokaty te nie dotyczą bowiem rachunków związanych z bieżącą działalnością firmy, nie dokonuje się na nich operacji gospodarczych, tj. nie dokonuje się z nich płatności za zakupione towary, usługi, czy też na te rachunki nie spływają środki za sprzedane towary, usługi.

Ponadto w przypadku gdy ww. lokaty zostaną utworzone przez spółkę osobową, której wspólnikiem będzie podatnik, uzyska on przychód w wysokości proporcjonalnej do jego prawa do udziału w zysku w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy. Przychód ten z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej.

powrót Podatki Podatki dochodowe Odsetki z lokat bankowych spółki komandytowej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________