ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Polsko-cypryjska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zmiany

wtorek, 28 sierpnia 2012 10:11

Polsko-cypryjska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zmiany

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W dniu 7 września 2012 r. zacznie obowiązywać zmodyfikowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. W Dzienniku Ustaw (Dz.U. poz. 960) została opublikowana ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 roku.

Zmiany dotyczą m.in. klauzuli tax sparingu, odnoszącej się do dywidend i pozwalającej na odliczenie w Polsce podatku, który może być pobrany na Cyprze, w celu zmniejszenia wysokości podatku od otrzymywanych przez polskich podatników dywidend.

Protokół obniża stawkę opodatkowania odsetek opodatkowanych u źródła z 10% do poziomu 5%. Zmiany dotyczące unikania podwójnego opodatkowania obejmują wprowadzenie metody odliczenia proporcjonalnego w przypadku zysków przedsiębiorstw. W przypadku zastosowania wyłączenia z progresją, Polska zwalnia dochody przypisane do zakładu, które są opodatkowane na Cyprze, jednakże nie uwzględnia ewentualnej straty poniesionej przez zakład.

Zmienione zostały również zasady opodatkowania wynagrodzeń dyrektorów spółek cypryjskich, którzy dotychczas płacili podatki tylko na Cyprze. Zgodnie z prawem cypryjskim, opodatkowywani są tylko cypryjscy rezydenci podatkowi, osoby, które nie są rezydentami, w ogóle nie płaciły podatku z tytułu otrzymywanego wynagrodzenia. Po wejściu w życie Protokołu, podatnicy nie będący rezydentami Republiki Cypru, będą opodatkowani w kraju swojej rezydencji.

powrót Podatki Podatki dochodowe Polsko-cypryjska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zmiany

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________