ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Wniesienie witryny internetowej do spółki jako aport

poniedziałek, 10 września 2012 10:43

Wniesienie witryny internetowej do spółki jako aport

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Wspólnik, który wnosi do spółki komandytowej wkład niepieniężny (aport) w postaci przedsiębiorstwa, w tym prawo majątkowe do witryny internetowej, nie uzyskuje przychodu. Tak wskazał w wyroku z dnia 5 września 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II FSK 155/11).

Organ podatkowy wydając interpretację indywidualną uznał, że wniesienie prawa do strony internetowej pociąga za sobą zmianę jej właściciela. Właścicielem staje się bowiem spółka komandytowa, zatem jest to odpłatne zbycie wniesionego przedsiębiorstwa lub prawa majątkowego.

Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się jednak z taką interpretacją. Sąd wskazał, że wniesienie takiego wkładu powoduje uzyskanie przez wnoszącego prawa i obowiązku uczestniczenia w spółce.

Z uwagi na specyfikę spółki osobowej takiego wniesienia nie można uznać za odpłatne zbycie, które podlega opodatkowaniu. Zatem taka transakcja nie będzie generować dla niego przychodu.

powrót Podatki Podatki dochodowe Wniesienie witryny internetowej do spółki jako aport

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________