ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Nowelizacja PIT już opublikowana!

czwartek, 22 listopada 2012 12:22

Nowelizacja PIT już opublikowana!

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Opublikowano nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Znajdziesz ją w Dzienniku Ustaw z 2012 nr 1278. Nowelizacja dotyczy ulgi na dzieci, ulgi na użytkowanie sieci Internet a także ogranicza możliwość stosowania zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów przez twórców i artystów wykonawców z tytułu przeniesienia praw autorskich.

Za 2013 r. większości z nas nie będzie już przysługiwać ulga z tytułu użytkowania sieci Internet. Z odliczenia skorzystają w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych, jedynie ci którzy w okresie poprzedzającym te lata nie odliczali z tego tytułu kwot poniesionych na użytkowanie Internetu.

Także podatnik, który w zeznaniu podatkowym składanym za 2012 r. po raz pierwszy skorzystał z odliczenia z tytułu ulgi internetowej, odliczy ją wyłącznie za rok 2013.

W przypadku ulgi prorodzinnej, jej wysokość na trzecie dziecko wynosić będzie 139 zł miesięcznie, na czwarte i kolejne – 185,34 zł. W stosunku do osób wychowujących jedno dziecko odliczeniu podlegać będzie kwota 92,67 zł miesięcznie pod warunkiem, że dochody rodziców łącznie (tj. podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka), nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 112.000 zł.

Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w przypadku twórców i innych osób uzyskujących dochody z praw autorskich i pokrewnych (50% koszty uzyskania przychodów) będą przysługiwać w ograniczonym zakresie. W roku podatkowym łączne koszty ustalane w wysokości 50% nie będą mogły przekroczyć kwoty 42.764 zł. Podatnicy nadal będą jednak mogli odliczyć koszty faktycznie poniesione, pod warunkiem ich odpowiedniego udokumentowania.Ustawa nowelizująca wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2013 r., czyli jej przepisy zastosujemy dokonując rozliczenia rocznego PIT składanego do dnia 30 kwietnia 2014 r.

powrót Podatki Podatki dochodowe Nowelizacja PIT już opublikowana!

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________