ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Jaka stawka podatku i jakie zeznanie trzeba złożyć za 2012?

czwartek, 03 stycznia 2013 14:39

Jaka stawka podatku i jakie zeznanie trzeba złożyć za 2012?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

O wyborze odpowiedniego druku zeznania podatkowego za 2012 r. decyduje rodzaj uzyskanych dochodów oraz sposób ich opodatkowania.

W podatku dochodowym od osób fizycznych składamy następujące zeznania podatkowe za 2012 według wskazanych stawek podatku:

  • zeznanie podatkowe PIT-37 przeznaczone jest dla podatników, którzy otrzymali świadczenia wyłącznie ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej (18% i 32%), w uzyskaniu których pośredniczyli płatnicy (np. przychody z pracy wypłacone od zakładu pracy),
  • zeznanie podatkowe PIT-36 przeznaczone jest dla podatników, którzy nie mieszczą się w dyspozycji zeznania PIT-37, czyli dla osób, które m.in. prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej (18% i 32%),
  • zeznanie podatkowe PIT-38 przeznaczone jest dla osób, które uzyskały dochody ze sprzedaży akcji lub innych papierów wartościowych, lub ze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, lub ze zbycia pochodnych instrumentów finansowych (np. opcji) (19%),
  • zeznanie podatkowe PIT-36L przeznaczone jest dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej i wybrały sposób opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy, czyli według jednolitej stawki podatku (tzw. podatek liniowy) w wysokości 19% (a nie według skali podatkowej czy zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych),
  • zeznanie podatkowe PIT-39. Po to zeznanie powinni sięgnąć podatnicy, którzy w roku podatkowym dokonali odpłatnego zbycia nieruchomości wybudowanej/nabytej po 31 grudnia 2008 r. W zeznaniu tym opodatkowaniu podlega dochód, czyli różnica przychodów i kosztów uzyskania przychodów. Stawka podatku wynosi 19%.
powrót Podatki Podatki dochodowe Jaka stawka podatku i jakie zeznanie trzeba złożyć za 2012?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________