ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Skutki podatkowe umowy dożywocia

wtorek, 12 lutego 2013 14:08

Skutki podatkowe umowy dożywocia

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Przeniesienie własności nieruchomości w drodze umowy o dożywocie przed upływem pięcioletniego okresu powoduje, w opinii resortu finansów, powstanie przychodu z odpłatnego zbycia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z umową dożywocia mamy do czynienia, gdy właściciel przenosi własność nieruchomości, lokalu mieszkalnego na inne osoby w zamian za dożywotnie utrzymanie polegające na osobistych świadczeniach wymienionych w art. 908 §1 Kodeksu cywilnego (przyjęcie jako domownika, dostarczenie wyżywienia, ubrania, światła i opału, zapewnienie odpowiedniej pomocy i pielęgnowaniu w chorobie oraz sprawieniu własnym kosztem pogrzebu, odpowiadającego zwyczajom miejscowym).

O umowie dożywocia przeczytasz więcej tutaj.

powrót Podatki Podatki dochodowe Skutki podatkowe umowy dożywocia

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________