ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Koszt biletu lotniczego dla członka zarządu

środa, 13 marca 2013 12:38

Koszt biletu lotniczego dla członka zarządu

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W wyroku z dnia 8 marca 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że koszt biletu lotniczego dla osoby, która pełni w spółce funkcję członka zarządu, ale nie jest z nią związana umową o pracę czy umową zleceniem, nie może być odliczony od przychodów (II FSK 1404/11).

Przeloty były związane z czynnościami jakie podejmował członek zarządu w celu uzyskania pozwolenia na wykonywanie pracy w Polsce. W datach w których były dokonywane wydatki ani nie był pracownikiem spółki, ani nie wykonywał na jej rzecz usług na podstawie umowy zlecenia. Jedynym stosunkiem łączącym go ze spółką było to, że był wiceprezesem zarządu.

Wydatki na przeloty wiceprezesa niebędącego pracownikiem i nie pozostającym w żadnym stosunku cywilnoprawnym ze spółką, zdaniem organów podatkowych nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 w zw z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.).Spółka zaliczyła również do kosztów uzyskania przychodów kwoty tytułem usług noclegowych, z wystawionej na spółkę faktury, jednakże prezes zarządu spółki nie pamiętała dla kogo ta usługa została wykupiona i pomimo pisemnego wezwania do wyjaśnienia tego wydatku nie była w stanie tego wyjaśnić.

Organ podatkowy zakwestionował również kwotę poniesionego czynszu inicjalnego z tytułu umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego. Spółka całą kwotę netto w wysokości 50.827,87 zł zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów i jednocześnie w deklaracji VAT-7 odliczyła od podatku należnego całą kwotę podatku naliczonego od czynszu inicjalnego, tj. 11.182,13 zł gdy tymczasem zgodnie z art. 86 ust. 7 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług(Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.) mogła odliczyć jedynie 6.000 zł.

powrót Podatki Podatki dochodowe Koszt biletu lotniczego dla członka zarządu

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________