ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Ulga na dziecko przysługuje obojgu rodzicom

niedziela, 28 kwietnia 2013 09:32

Ulga na dziecko przysługuje obojgu rodzicom

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Nie wystarczy władza rodzicielska, aby skorzystać z ulgi na dziecko. Rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem i wykonujący wszystkie obowiązki rodzicielskie bez udziału drugiego z rodziców ma możliwość skorzystania z całości ulgi z tytułu wychowywania dziecka (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 10 kwietnia 2013 r., IPTPB2/415-56/13-4/AK).

Obojgu rodzicom, jeżeli wykonują władzę rodzicielską, przysługuje ulga na dzieci małoletnie.

Jeżeli jednak rodzice po rozwodzie lub separacji obydwoje mają władzę rodzicielską, muszą ustalić, w jakiej kwocie (w jakiej proporcji) i które z nich skorzysta z odliczenia ulgi na dziecko (zgodnie z ogólną zasadą wynikająca z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Rodzice mogą odliczyć ją w częściach równych lub w proporcji przez siebie ustalonej. To w ich gestii leży ustalenie, kto i w jakiej części dokona odliczenia przysługującej im ulgi. W związku z tym zarówno w celu skorzystania z odliczenia od podatku w częściach równych, jak i w innej proporcji konieczne jest uzyskanie w tym zakresie porozumienia między osobami uprawnionymi. Jego brak nie obliguje do korzystania z ulgi w częściach równych.

Jeżeli jednak matka sprawuje opiekę nad dzieckiem i wykonuje wszystkie obowiązki rodzicielskie bez udziału drugiego z rodziców, to wówczas ma prawo skorzystania z całości ulgi z tytułu wychowywania dziecka, mimo, że ojciec dziecka nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej i płaci na nie alimenty.

powrót Podatki Podatki dochodowe Ulga na dziecko przysługuje obojgu rodzicom

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________