ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Normy szacunkowe dochodu na 2014

poniedziałek, 07 października 2013 11:27

Normy szacunkowe dochodu na 2014

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W 2014 r. wzrosną normy szacunkowe dochodu dla producentów rolnych. Są już znane normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, które obowiązywać będą w roku 2014. Normy te wzrosną o 3,8% w stosunku do norm obowiązujących w roku bieżącym.

Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, w przypadku gdy podatnik nie prowadzi ksiąg rachunkowych, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej.

Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa ogłosił już w drodze rozporządzenia te normy szacunkowe na 201 4.r zmieniając je corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w "Monitorze Polskim".

Zgodnie z komunikatem GUS z 24 maja 2013 r. normy szacunkowe na rok 2014 zostały podniesione o 3,8%. Wykaz norm szacunkowych znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Finansów z 19 września 2013 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. poz. 1171), które wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r.

powrót Podatki Podatki dochodowe Normy szacunkowe dochodu na 2014

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________