ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Spółki komandytowo-akcyjne jako podatnik CIT

środa, 13 listopada 2013 11:38

Spółki komandytowo-akcyjne jako podatnik CIT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, włączając w jej zakres spółki komandytowo-akcyjne.

W dniu 8 listopada 2013 r. została uchwalona nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym. Najważniejszą zmianą jest włączenie spółki komandytowo-akcyjnej (SKA) do podmiotów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Nowelizacja wprowadza także zwolnienie od podatku dochodów ze sprzedaży otrzymanych darowizną lub odziedziczonych udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

Zwolniony z podatku będzie dochód w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Dodano przepis określający nową kategorię kosztów uzyskania przychodów, który umożliwia spadkobiercom pomniejszenie przychodów ze sprzedaży wymienionych wyżej wkładów, akcji, papierów wartościowych itp. o koszty poniesione na ich zakup przez spadkodawców. Nowelizacja zmienia ponadto zasady ustalania przychodów i kosztów ich uzyskania w odniesieniu do niektórych transakcji sekurytyzacyjnych.

Aby wejść w życie ustawa musi zostać podpisana prezydenta.

powrót Podatki Podatki dochodowe Spółki komandytowo-akcyjne jako podatnik CIT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________