ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Kolacja wigilijna dla pracowników i zleceniobiorców

poniedziałek, 25 listopada 2013 16:26

Kolacja wigilijna dla pracowników i zleceniobiorców

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Pracodawca zamierza zorganizować swoim pracownikom i zleceniobiorcom kolację wigilijną w restauracji w formie tzw. szwedzkiego stołu. Czy koszt takiej kolacji będzie przychodem dla osób, które wezmą w niej udział i czy będzie można wydatek na zorganizowanie tego przedsięwzięcia zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

W wyroku  z dnia17 maja 2013 r. (II FSK 1812/11) NSA orzekł, że jeśli na spotkaniu organizowanym przez pracodawcę, nie podaje się dań w sposób wyodrębniony dla każdej osoby (pracownika) (szwedzki stół), to wówczas wykluczona zostaje możliwość obliczenia wartości świadczenia (posiłku) i jego przypisania każdemu uczestniczącemu w spotkaniu pracownikowi. Za niedopuszczalne należy uznać ustalanie wartości świadczenia dla przychodów poszczególnych pracowników, poprzez dzielenie faktycznie poniesionych kosztów na ilość pracowników, którzy skorzystali z możliwości udziału w opisywanym wyżej spotkaniu. Dokonywanie bowiem takich matematycznych czynności obliczenia wartości świadczenia dla przychodów pracowników, ustawodawca nie przewidział w jakichkolwiek przepisach prawa.

Natomiast w wyroku z dnia 25 kwietnia 2013 r. (II FSK 1828/11), NSA orzekł, że nieodpłatne świadczenia są przychodem pracownika tylko wtedy, gdy podwładny rzeczywiście je otrzymał. Skoro pracodawca nie może ustalić, w jakim zakresie pracownicy skorzystali ze świadczeń dostępnych na imprezie, to nie można mówić o przychodzie, a tym samym nie można naliczać podatku. Zdaniem Sądu o przychodzie pracownika można mówić, gdy skorzysta on z zaproszenia i jednocześnie da się obliczyć wartość tego świadczenia.

Są jednak i orzeczenia świadczące o przeciwnym stanowisku, np. wyrok NAS z dnia 12 marca 2013 r. (II FSK 1428/11), gdzie Skład orzekający stwierdził, że pracownik, który przyjdzie na imprezę integracyjną organizowaną przez pracodawcę, musi zapłacić podatek dochodowy. Jest to dla niego przychód z nieodpłatnego świadczenia otrzymanego od zakładu pracy. Nie jest przy tym istotne, co konkretnie i w jakiej ilości pracownik na takiej imprezie zje czy wypije.

Zapewne sprawę rozstrzygnie Trybunał Konstytucyjny, który niedawno otrzymał pytanie w tej sprawie od Rzecznika Praw Obywatelskich (postanowienie z dnia 21 października 2013 r., II FSK 2797/11).

Zatem bezpieczniej jest uznać świadczenie za nieodpłatne, odprowadzić podatek i wliczyć wydatki firmy w koszty podatkowe.

powrót Podatki Podatki dochodowe Kolacja wigilijna dla pracowników i zleceniobiorców

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________