ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Najem na krótkie okresy to nie najem prywatny

środa, 11 grudnia 2013 16:31

Najem na krótkie okresy to nie najem prywatny

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W wyroku z dnia 16 października 2013 r.WSA w Szczecinie orzekł, że wynajem mieszkania zakupionego do majątku prywatnego, na krótkie okresy czasu nie może być opodatkowany 8,5 proc. stawką ryczałtu ewidencjonowanego.

Umowa najmu zawarta na krótki okres czasu np. na dobę, kilka dni, tydzień, miesiąc, nie może podlegać opodatkowaniu ryczałtem i korzystną stawką podatku (I SA/Sz 331/13). Sąd uzasadnił swoje rozstrzygnięcie tym, że prowadzony przez podatnika najem ma zarobkowy charakter, czyli jest nastawiony na osiągnięcie zysku (dochodu) w postaci czynszu.

Zakres prowadzonego najmu wskazuje zaś, że nie może on być prowadzony inaczej niż w sposób zorganizowany i profesjonalny. Zorganizowany sposób działania w obrocie gospodarczym oznacza prowadzenie działalności w sposób metodyczny, systematyczny i uporządkowany, który wiąże się z planowanym charakterem działań i realizacją poszczególnych zamierzeń w sposób ciągły.

Istotnym przejawem działania w sposób zorganizowany jest to, że podatnik nabył przedmiotowy lokal z zamiarem przeznaczenia go na wynajem – co wyraźnie wynika z wniosku podatnika - a więc w celu uczynienia z niego źródła przychodu.

Wskazana inwestycja w opinii Sądu niewątpliwie związana była z koniecznością podejmowania szeregu czynności (nawiązywania kontaktów z potencjalnymi sprzedawcami lokali pod wynajem i przystosowanie do wynajmu, następnie z klientami zarówno na etapie zawierania umów najmu, jak i w trakcie ich realizacji). O zorganizowanej działalności świadczy również konieczność pozyskiwania potencjalnego klienta (wynajmującego) poprzez udostępnianie informacji o posiadanym lokalu do wynajęcia, podejmowanie środków umożliwiających realizację przedmiotu umowy, czuwanie nad przestrzeganiem zasad dokonywania płatności za wynajem. Tego rodzaju działania nie mogą mieć ze swej istoty charakteru przypadkowego, incydentalnego.

Wymagają one podejmowania szeregu zaplanowanych i przemyślanych działań oraz czynności. Ponadto cechą charakterystyczną działalności gospodarczej jest również jej ukierunkowanie na zbyt, na zaspokajanie potrzeb osób trzecich - w tym przypadku osób wynajmujących lokal w miejscowości nadmorskiej.

powrót Podatki Podatki dochodowe Najem na krótkie okresy to nie najem prywatny

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________