ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Hobbysycznie napisana aplikacja na telefon mobliny. Opodatkować?

czwartek, 12 grudnia 2013 16:31

Hobbysycznie napisana aplikacja na telefon mobliny. Opodatkować?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W interpretacji indywidualnej (pismo z dnia 24 września 2013 r., ITPB1/415-716/13/DP) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał, że dochód z tytułu udostępniania powierzchni reklamowej w aplikacji mobilnej stanowiącej własność podatnika kwalifikuje się do przychodów z innych źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz że podatek dochodowy może odprowadzić przy składaniu rocznej deklaracji podatkowej.

Podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej, zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę. Napisał hobbystycznie aplikację mobilną na telefony komórkowe, która jest dostępna dla użytkowników za darmo. Wewnątrz aplikacji wydzielone jest miejsce, w którym wyświetlane są reklamy zagranicznej sieci reklamowej (obecnie z sieci..., ale rozważa zmianę sieci na inną). W momencie gdy kwota za wejścia w reklamy przez użytkowników aplikacji przekroczy w danym miesiącu 20 dolarów (USD) sieć reklamowa wyśle podatnikowi ją na konto bankowe (podatnik uzyskuje dochód). Jeśli kwota w danym miesiącu będzie niższa, wówczas zarobione środki przechodzą na następny miesiąc i scenariusz ten się powtarza aż do uzyskania w danym miesiącu kwoty minimalnej (20 USD).

Podatnikowi dotychczas nie udało się zebrać kwoty minimalnej, po której sieć reklamowa zleca przelew, jednakże przewiduje, że dochód z powyższego tytułu może pojawić się w najbliższym czasie.
Ponadto podatnik wskazuje, że aplikacja mobilna wykorzystuje do swojego działania serwer, za dostęp do którego Wnioskodawca płaci 119,40 dolarów (USD) rocznie (koszt może ulec zmianie w zależności od intensywności używania aplikacji mobilnej przez jej użytkowników).

Powstało w związku z tym następujące pytanie: do jakiego źródła przychodu zakwalifikować przychód uzyskany z tytułu wyświetlania reklam w aplikacji mobilnej na telefony komórkowe.

Przychód z tytułu udostępniania powierzchni reklamowej w aplikacji mobilnej stanowiącej własność podatnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - jeżeli czynność ta nie wypełnia przesłanek działalności gospodarczej określonej w art. 5a pkt 6 ustawy - należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy.

Z opisanego we wniosku o interpretację zdarzenia przyszłego wynika bowiem, że umowę stanowiącą podstawę do udostępnienia powierzchni reklamowej w aplikacji mobilnej należy zaliczyć do umów nienazwanych - stosunki prawne regulowane umową kreowane są przez strony w sposób dowolny oraz odpowiadający stronom i nie można jej jednoznacznie przypisać cech umowy najmu (dzierżawy) czy umowy zlecenia.

W konsekwencji, skoro podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej, to uzyskany przez niego przychód związany z udostępnianiem miejsca pod reklamę w aplikacji mobilnej stanowi - w roku uzyskania - przychód z innych źródeł, o którym stanowią przepisy art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód z tego tytułu winien być opodatkowany według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wykazany w zeznaniu rocznym składanym za określony rok podatkowy (rok uzyskania dochodu) stosownie do art. 45 ust. 1 ww. ustawy.

Powiązane artykuły (wg słów kluczowych)

powrót Podatki Podatki dochodowe Hobbysycznie napisana aplikacja na telefon mobliny. Opodatkować?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________