ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Zbycie mieszkania po śmierci współmałżonka nie zawsze podlega opodatkowaniu

czwartek, 16 stycznia 2014 12:15

Zbycie mieszkania po śmierci współmałżonka nie zawsze podlega opodatkowaniu

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

WSA w Warszawie w dniu 18 grudnia 2013 r. wydając wyrok (III Sa/Wa 1177/13) kolejny raz potwierdził, że zbycie udziału w mieszkaniu po śmierci jednego z małżonków, między którymi istniała współwłasność majątkowa małżeńska nie podlega opodatkowaniu, jeśli nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku nabycia mieszkania, gdy nie nastąpiło ono w ramach działalności gospodarczej.

Problem, w niniejszej często pojawiającej się sytuacji, polega na rozstrzygnięciu, czy w przypadku nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego w trakcie trwania małżeństwa do majątku objętego wspólnością ustawową , w razie śmierci jednego z małżonków i nabycia spadku przez drugiego małżonka:

  • przyjąć należy, że spadkobierca najpierw nabył udział w prawie własności w dacie nabycia lokalu do majątku wspólnego i dopiero w chwili śmierci współmałżonka nabył prawo własności do pozostałego udziału, co oznacza, że termin pięcioletni, o którym mowa w art. 10 ust.1 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), należy liczyć osobno od każdej z powołanych wyżej dat,
  • czy też uznać należy, że termin pięcioletni, o którym mowa w art. 10 ust.1 pkt 8 ww. ustawy, należy liczyć od daty nabycia prawa własności lokalu przez małżonków do ich majątku wspólnego.

Stanowisko organów podatkowych (pierwsza opcja) jest niezmienne od wielu lat. W opinii Ministra Finansów przychód uzyskany ze sprzedaży udziału nabytego w spadku po zmarłym współmałżonku podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym (chyba że objęty zostanie zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu ulgi mieszkaniowej). Kwestia ta wywołuje rozbieżności w orzecznictwie. Problem jest zatem niebagatelny, gdyż dotyczy zazwyczaj znaczących kwot. Stanowisko Ministra Finansów zgodne jest z poglądem wyrażonym przez NSA wyroku z 4 listopada 2009 r. (II FSK 1054/09).

Więcej przeczytasz tutaj.

powrót Podatki Podatki dochodowe Zbycie mieszkania po śmierci współmałżonka nie zawsze podlega opodatkowaniu

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________