ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Kto może skorzystac z ulgi na nowe technologie?

czwartek, 03 kwietnia 2014 13:17

Kto może skorzystac z ulgi na nowe technologie?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Pytanie: Jak skorzystać z ulgi podatkowej na nowe technologie i odliczyć wydatki poniesione na system informatyczny w roku 2012 i 2013?

Spółka posiada od 2010 r. zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, w której wybudowała nową fabrykę (2011-2014). Czy w związku z art. 18b ust 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych można skorzystać z ulgi na nowe technologie i od kiedy można mówić o zaczęciu prowadzenia działalności w SSE (faza inwestycyjna)?

Ekspertax odpowiada: Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o wydatki poniesione na zakup nowych technologii nie przysługuje tym podatnikom, którzy w danym roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadzili działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Przepisy ww. ustawy ani żadne inne nie wyjaśniają jak rozumieć pojęcie prowadzenia działalności. Stąd należy odwołać się do znaczenia słownikowego. Pojęcia „prowadzenie” oraz „działalność” w Słowniku Języka Polskiego (wydanie PWN, Warszawa 1996 r., t. I str 464, t. II str 902) wyjaśniają je jako "zespół wszelkich działań podejmowanych w jakimś celu". Stąd spółka prowadziła działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, ponieważ od roku 2011 prowadziła proces inwestycyjny polegający na budowie fabryki.

W zeznaniu podatkowym CIT-8 składanym za rok 2013 nie może ona jednak skorzystać z obniżenia podstawy opodatkowania o wydatki na nabycie nowych technologii. Nie można bowiem utożsamiać pojęcia prowadzenia działalności z faktem uzyskiwania przychodów, przepis z art. 18b ust. 3 ww. ustawy nie pozwala na taki wniosek.     

Podstawa prawna:

• art. 7, art. 18, art. 18b ust. 1 – 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 74 poz. 397 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki Podatki dochodowe Kto może skorzystac z ulgi na nowe technologie?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________