ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Sejm podwyższył kwoty ulgi na dzieci

czwartek, 23 października 2014 14:48

Sejm podwyższył kwoty ulgi na dzieci

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sejm uchwali zmiany w wysokości ulgi prorodzinnej. Korzystnie wzrosła wysokość ulgi na trzecie i kolejne dziecko. Rodzice, którzy obecnie płacą zbyt niski podatek, by odliczyć pełną kwotę ulgi otrzymają zwrot kwoty stanowiącej różnicę między przysługującym pełnym odliczeniem, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Nowe wysokości ulg będą już dotyczyć zeznania za 2014 r.

Zgodnie z uchwaloną w dniu 23 października 2014 r. nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw podatnicy, którzy zarabiają zbyt mało i płacą zbyt niskie podatki, by wykorzystać całą ulgę w podatku dochodowym na dzieci, dostaną pozostałą kwotę z budżetu państwa.

Ponadto nowelizacja zwiększa o 20% kwotę ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko. Ulga na trzecie dziecko wzrasta z 1.668,12 zł do 2.000,04 zł rocznie. Na każde kolejne dziecko roczna kwota odliczenia rośnie z 2.224,08 zł do 2.700 zł. Oznacza to, że rodziny wychowujące dzieci będą mogły odliczyć maksymalnie w zeznaniu podatkowym: 1.112,04 zł (jedno dziecko), 2.224,08 zł (dwoje dzieci), 4.224,12 zł (troje dzieci) i 6.924,12 zł (czworo dzieci).

Z ulgi będą mogli skorzystać podatnicy rozliczający się według skali podatkowej. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Zmiany będą obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. i obejmą rozliczenia za 2014 r. Teraz nowelizacja będzie przedmiotem prac Senatu.

powrót Podatki Podatki dochodowe Sejm podwyższył kwoty ulgi na dzieci

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________