ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe MF opracuje nowy wzór formularza PIT-16Z

piątek, 07 listopada 2014 15:32

MF opracuje nowy wzór formularza PIT-16Z

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od 1 stycznia 2015 r. podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej złożą deklaracje drogą elektroniczną na nowych formularzach.

Od 2015 r. zasadą stanie się przekazywanie do urzędów skarbowych wszystkich dokumentów w formie elektronicznej, podobnie jak to jest w przypadku dokumentów przekazywanych do ZUS.

Obecnie podatnik ma wybór, w jakiej formie złożyć dokumenty w urzędzie skarbowym. Zmiana podejścia do dokumentów elektronicznych wynika z ustawy z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, którą została przekazana Prezydentowi do podpisu.

Podatnicy, którzy będą w 2015 r. opodatkowaniu w uproszczonej formie, jaką jest karta podatkowa, będą mogli składać informację o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej lub likwidacji działalności, także w formie innej niż pisemna, tj. elektronicznie.

Obowiązek poinformowania o ww. o zmianach powstanie najpóźniej w terminie siedmiu dni od powstania okoliczności powodujących zmiany.  W związku z tym powstała konieczność opracowania wzoru nowego formularza PIT-16Z, który będzie zawierał pozycje niezbędne do zgłoszenia ww. informacji. Minister Finansów określi ten formularz w drodze rozporządzenia.

powrót Podatki Podatki dochodowe MF opracuje nowy wzór formularza PIT-16Z

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________