ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Zakup działki rolnej także uprawnia do ulgi mieszkaniowej

piątek, 21 listopada 2014 17:03

Zakup działki rolnej także uprawnia do ulgi mieszkaniowej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Cel mieszkaniowy wymagany do skorzystania z ulgi mieszkaniowej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), realizuje również wydatek poniesiony na zakup działki rolnej, pod warunkiem że działka ta – w ustawowym terminie – faktycznie zmieni przeznaczenie na działkę pod budowę budynku mieszkalnego.

Na podstawie ww. przepisów wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli uzyskane przychody z tego tytułu przeznaczone zostaną na własne cele mieszkaniowe.

Warunkiem zwolnienia jest poniesienie wydatków na własne cele mieszkaniowe w określonym terminie, a zwolnienie jest limitowane.

Za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się, m.in.wydatki poniesione na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego (art. 21 ust. 25 pkt 1lit. c ww. ustawy).

Obecnie obowiązująca regulacja wyraźnie stanowi, że grunt w chwili dokonania wydatku na jego zakup nie musi być przeznaczony pod budowę budynku mieszkalnego. Ustawodawca dopuszcza, by warunek ten spełnił się w późniejszym okresie, tj. po dniu odpłatnego zbycia, jednakże przed upływem dwóch lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości lub określonych wyżej praw majątkowych.

powrót Podatki Podatki dochodowe Zakup działki rolnej także uprawnia do ulgi mieszkaniowej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________