ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Sprawdź co nowego znajdzie się w formularzach CIT?

piątek, 28 listopada 2014 13:38

Sprawdź co nowego znajdzie się w formularzach CIT?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, które będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2015 r. Co nowego zmieni się we wzorach deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych i od kiedy je zastosujemy?

 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych dostosowuje wzory formularzy do zmian wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1328 i poz. 1478) dotyczących:

 1. wprowadzenia rozwiązania polegającego na przesunięciu opodatkowania dochodu z tytułu wniesienia przez m.in. uczelnie wyższe, instytuty badawcze, a także osoby fizyczne (twórcy innowacyjni) do spółki wkładu niepieniężnego w postaci własności intelektualnej (np. patentu, praw autorskich, know-how) na okres 5 lat od dnia objęcia w ten sposób udziałów (akcji),
 2. zmiany przepisów w zakresie niedostatecznej kapitalizacji, w tym także wprowadzenie nowej, alternatywnej w stosunku do istniejącej metody zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów uzyskania przychodów,
 3. wprowadzenia zmian w poborze podatku, w odniesieniu do wypłat należności z tytułu dywidend i niektórych innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych, uzyskanych z papierów wartościowych, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo rachunkach zbiorczych, jeże1i wypłata będzie dokonywana za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych lub zbiorcze (płatników) - w praktyce bądź często występowały sytuację gdy podatnik w ciągu danego miesiąca będzie otrzymywał wielokrotnie dywidendy od różnych emitentów na jeden rachunek.

 

Ponadto projekt rozporządzenia wprowadza także zmiany porządkujące i uściślające treść wzorów formularzy poprzez:

 

 1. wyodrębnienie zobowiązania podatkowego z tytułu art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w podziale na poszczególne miesiące roku podatkowego,
 2. wyodrębnienie z niektórych tytułów dochodów wolnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 3. wskazanie sposobu składania formularzy w drodze elektronicznej,
 4. uzupełnienie objaśnień o zasady uznania zaliczek przy składaniu zeznań, uaktualnienie metryczek poszczególnych ustaw i zmiana pouczenia w zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej.

Nowe wzory formularzy będą miały zastosowanie do przychodów (dochodów) osiągniętych od dnia 1 stycznia 2015 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń. jednakże podatnicy i płatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2015 r. oraz zakończy się po dniu 31 grudnia 2014 r., do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) w tym roku podatkowym, mogą stosować formularze dotychczas obowiązujące.

 

powrót Podatki Podatki dochodowe Sprawdź co nowego znajdzie się w formularzach CIT?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________