ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe MF zaniecha poboru podatku od niektórych przychodów osób fizycznych

poniedziałek, 01 grudnia 2014 13:49

MF zaniecha poboru podatku od niektórych przychodów osób fizycznych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Minister Finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Ulga dotyczy świadczeń wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, ryczałtu na przejazdy na szkolenia oraz zakwaterowanie w ramach bonu szkolnego.

 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczy osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy.

Ulga ta będzie dotyczyć przychodów (dochodów) osiągniętych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

 

 

Obecnie od podatku wolne są, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 102, 118, 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 1. zwrot kosztów otrzymanych przez bezrobotnego z tytułu:
  • przejazdu do miejsca pracy,
  • przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne,
  • przejazdu do miejsca stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
  • przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych,
  • zakwaterowania w miejscu pracy lub w miejscu odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych,
  • przejazdu na egzamin,
 2. wartości nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartości świadczeń w naturze z tytułu:
  • studiów podyplomowych,
  • szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych,
  • egzaminów lub licencji,
  • badań lekarskich lub psychologicznych,
  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 3. jednorazowych środków przyznanych bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej.

Powiązane artykuły (wg słów kluczowych)

powrót Podatki Podatki dochodowe MF zaniecha poboru podatku od niektórych przychodów osób fizycznych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________