ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Forma, termin i sposób przesyłania do urzędu skarbowego deklaracji podatkowych

poniedziałek, 05 stycznia 2015 10:45

Forma, termin i sposób przesyłania do urzędu skarbowego deklaracji podatkowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. przepisy pozostawiają tym podmiotom wybór co do formy przesyłania dokumentów do urzędu skarbowego papierowo lub elektronicznie. Wyjątkiem jest  informacja IFT-3/IFT-3R, która musi być składana drogą elektroniczną.

Termin przesyłania deklaracji do urzędu skarbowego

Przesyłając ww. dokumenty za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy to zrobić przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (BPE). Płatnicy PIT oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku będące osobami fizycznymi od 1 stycznia 2015 r, będą mieli możliwość podpisywania dokumentów wysyłanych drogą elektroniczną danymi autoryzującymi.

Termin składania PIT-8C, PIT-11, PIT-R, PIT-40, IFT-1/IFT-1R do urzędu skarbowego jest różny w zależności od formy ich przesłania:

  • dokument papierowy do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (jest krótszy o miesiąc).
  • dokument elektroniczny do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Sposób przesyłania dokumentów drogą elektroniczną

Płatnicy PIT i osoby niepełniące funkcji płatnika w tym podatku mogą składać do urzędu skarbowego deklaracje za pomocą środków komunikacji elektronicznej korzystając z jednej z trzech opcji:

  • Modułu systemu finansowo-księgowego
  • Formularzy interaktywnych
  • Uniwersalnej Bramki Dokumentów

Składanie deklaracji przez pełnomocnika

Płatnicy PIT i osoby niepełniące funkcji płatnika w tym podatku, którzy chcą aby deklaracja została złożona w ich imieniu przez pełnomocnika, powinni udzielić pełnomocnictwa do podpisywania i składania deklaracji i złożyć je we właściwym urzędzie skarbowym w formie papierowej formularz UPL-1 (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej). Jedno pełnomocnictwo wystarczy do obsługi deklaracji składanych do wszystkich urzędów skarbowych.

W sytuacji bowiem gdy informacje w imieniu płatnika PIT i osób niepełniących funkcji płatnika w tym podatku składa pełnomocnik – jest on obowiązany do przesyłania ich w formie elektronicznej. W tym wypadku stosuje się zasady obowiązujące dla płatnika PIT dla więcej niż 5 podatników

Termin i sposób przesyłania dokumentów do podatników

Termin i sposób przesyłania podatnikowi PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R oraz PIT-40 pozostaje bez zmian niezależnie od formy ich składania do urzędu skarbowego. Upływa z końcem lutego następującego po roku podatkowym.

powrót Podatki Podatki dochodowe Forma, termin i sposób przesyłania do urzędu skarbowego deklaracji podatkowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________