ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Bezpłatna pomoc prawna dla osób niezamożnych

czwartek, 08 stycznia 2015 17:13

Bezpłatna pomoc prawna dla osób niezamożnych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 stycznia 2015 r. z podatku dochodowego od osób fizycznych zwolniona została wartość bezpłatnej pomocy prawnej otrzymanego przez osobę niezamożną.

Nowe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują zwolnienie z podatku wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu pomocy prawnej otrzymanej przez osobę pobierającą świadczenie z pomocy społecznej albo zasiłek rodzinny przyznane decyzją administracyjną tej osobie (art. 21 ust. 1 pkt 117a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Osoba taka zobowiązana będzie do złożenia oświadczenia o pobieraniu ww. świadczeń, podając m.in. swoje dane identyfikacyjne oraz numer decyzji przyznającej ww. świadczenie.

Wprowadzenie tego zwolnienia pozostaje bez wpływu na możliwość korzystania przez osoby fizyczne ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z otrzymaniem bezpłatnej pomocy prawnej od świadczeniodawcy, który dokonuje tego świadczenia w związku z jego promocją lub reklamą.

Wówczas wolna od podatku jest wartość pomocy prawnej, o ile jej jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 200 zł, a świadczenie nie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

powrót Podatki Podatki dochodowe Bezpłatna pomoc prawna dla osób niezamożnych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________