ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Komu przysługuje wyższa ulga na wychowanie dzieci?

piątek, 09 stycznia 2015 17:14

Komu przysługuje wyższa ulga na wychowanie dzieci?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W 2015 r. wzrosła kwota ulgi na wychowanie dzieci. Nowa kwota ma zastosowanie do dochodów osiągniętych w ubiegłym roku. Rodzice wychowujący dzieci skorzystają też z tzw. kwoty wsparcia finansowego, gdy ich dochody są zbyt niskie, aby odliczyć ulgę na wychowanie dzieci w pełnej wysokości.

Wyższą o 20% kwotę ulgi na wychowanie dzieci wprowadziła ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1644), zmieniając art. 27f ust. 2 i 2d, oraz dodając: art. 21 w ust. 1 pkt 140, art. 27f ust. 8-12 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jaka kwota ulgi na wychowanie dzieci obowiązuje za 2014 r. i w 2015 r.?

Wyższa ulga na wychowanie dzieci przysługuje na trzecie, czwarte i kolejne dzieci. Według nowych regulacji, w przypadku wychowywania trojga i więcej małoletnich dzieci, kwota ulgi wynosi:


•    na pierwsze i drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie,
•    na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie,
•    na czwarte i kolejne dziecko - 225 zł miesięcznie.

Ulga na trzecie dziecko wzrosła zatem z 1 668 zł do 2 000 zł, a na kolejne dzieci z 2 224 zł do 2 700 zł.

W zeznaniu podatkowym za 2014 r. (bowiem zmienione przepisy mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.), rodzice mają prawo odliczyć maksymalnie:

•    na jedno dziecko 1 112,04 zł;
•    na dwójkę dzieci – 2 224,08 zł;
•    na trójkę dzieci – 4 224,12 zł;
•    na czwórkę dzieci – 6 924,12 zł,
•    na pięcioro dzieci – 9 624,12 zł.

W przypadku gdy kwota przysługującego odliczenia z tytułu tej ulgi jest wyższa od kwoty odliczonej w rocznym zeznaniu podatkowym, podatnikowi przysługuje kwota stanowiąca różnicę między określoną w ustawie kwotą odliczenia, a kwotą realnie odliczoną w zeznaniu podatkowym tzw. Kwota wsparcia).

Kwota wsparcia finansowego dotycząca ulgi na wychowanie dzieci

Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1644) dodała w ordynacji podatkowej przepis art. 72 § 1a.

Stanowi on, że na równi z nadpłatą traktowana jest kwota dodatkowego wsparcia otrzymywanego w kwocie stanowiącej różnicę między kwotą przysługującą podatnikowi odliczenia w ramach ulgi na wychowanie dzieci a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Kwota ta nie może jednak przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu, pomniejszonej o kwotę tych składek odliczonych w zeznaniach PIT-36L i PIT-28 lub wykazanych w deklaracji PIT-16A.

Nowy 72 § 1a ustawy ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r., oznacza to, że ma on zastosowanie już w przypadku zeznań rocznych składanych do dnia 30 kwietnia 2015 r.

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 listopada 2014 r. (poz. 1673) opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzoru części uzupełniającej zeznania podatkowego składanego za rok 2014 - (PIT/UZ). Wzór tej części zeznania podatkowego posłuży do identyfikacji podatnika oraz urzędu skarbowego, do którego kierowane jest uzupełnienie oraz poprawne obliczenie kwoty wsparcia przysługującej podatnikowi.

Kwota wsparcia, wykazana przez podatnika w zeznaniu rocznym, bądź wynikająca z decyzji podatkowej, traktowana jest na równi z nadpłatą podatku w rozumieniu Ordynacji podatkowej. Limit wsparcia nie może przekroczyć łącznej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

powrót Podatki Podatki dochodowe Komu przysługuje wyższa ulga na wychowanie dzieci?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________