czwartek, 19 listopada 2015 19:33

Koszty odsetek od prywatnego kredytu zaciągniętego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Odsetki od prywatnie zaciągniętego kredytu mogą stanowić koszty uzyskania działalności po spełnieniu dwóch warunków – muszą być zapłacone i muszą mieć związek z działalnością.

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Z powyższego przepisu wynika, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty, a więc bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 powołanej ustawy.

Aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, podatnik musi wykazać jego związek z prowadzoną działalnością oraz to, że poniesienie tego wydatku miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, ewentualnie na zachowanie lub zabezpieczenie źródła tego przychodu.

Jeśli przekazana do jednoosobowej działalności gospodarczej nieruchomość została ujęta w ewidencji środków trwałych, odsetki zapłacone do tego momentu powiększą wartość początkową środka trwałego poddanego amortyzacji.

Zespół Ekspertax

Ostatnie od Zespół Ekspertax

Powiązane artykuły (wg słów kluczowych)

W górę