ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Opłacanie przez pracodawcę kosztów aplikacji

środa, 07 kwietnia 2010 18:41

Opłacanie przez pracodawcę kosztów aplikacji

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zdaniem Ministra Finansów (interpretacja z dnia 25 stycznia 2010 r.) wartość świadczeń otrzymanych przez pracownika w związku z opłacaniem przez pracodawcę kosztów aplikacji, także w stosunku do aplikanta radcowskiego zatrudnionego w kancelarii radcy prawnego, może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Użyte w przepisach sformułowanie "przepisy odrębne" obejmuje cały szereg aktów prawnych, z których wynika prawo pracownika do otrzymywania od pracodawców świadczeń w związku z podnoszeniem swych kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego.

Pracownik kancelarii radcy prawnego uczestnicząc w aplikacji radcowskiej, podnosi kwalifikacje i poszerza umiejętności zawodowe związane z wykonywaną przez niego pracą.

Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych na podstawie skierowania zakładu pracy przysługuje, o ile umowa zawarta między nim i zakładem pracy nie stanowi inaczej:

 

  1. zwrot kosztów uczestnictwa, w tym zakwaterowania, wyżywienia i przejazdu,
  2. urlop szkoleniowy na udział w obowiązkowych zajęciach oraz zwolnienie z części dnia pracy.
powrót Podatki Podatki dochodowe Opłacanie przez pracodawcę kosztów aplikacji

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________