ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Waloryzacja kaucji najemców lokali mieszkalnych

poniedziałek, 05 kwietnia 2010 18:43

Waloryzacja kaucji najemców lokali mieszkalnych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W opinii Ministra Finansów, poniesione przez TBS koszty waloryzacji kaucji wniesionej przez najemców lokali mieszkalnych należy kwalifikować jako koszty, które pomniejszają przychody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi (interpretacja z dnia 15 lutego 2010 r.).

Przez gospodarkę zasobami mieszkaniowymi należy rozumieć całość podejmowanych działań mających na celu prawidłowe gospodarowanie substancją mieszkaniową znajdującą się w wybudowanych budynkach mieszkalnych. Przejawia się to m.in. w ponoszeniu kosztów (wydatków) mających związek z utrzymaniem istniejących zasobów mieszkaniowych w należytym stanie.

Do tego rodzaju kosztów kwalifikują się, m.in. koszty waloryzacji kaucji wniesionej przez najemców lokali mieszkalnych, odpisy aktualizujące na należności od tych najemców oraz uiszczone odsetki od kredytu udzielonego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, kalkulowane w opłatach czynszowych należnych od najemców użytkujących wybudowane lokale mieszkalne.

 

 

powrót Podatki Podatki dochodowe Waloryzacja kaucji najemców lokali mieszkalnych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________